வியாழன், 19 மார்ச், 2009

என் ஆசை!!!!


எட்டி எட்டி தட்ட நினைக்கிறேன்
தூரத்து ரோஜாவே உன்னை !!!
கெஞ்சிக் கெஞ்சிக் கொஞ்சக் கேட்கிறேன்
இதயத்து ரோஜாவே உன்னை !!!!
எதிர் பார்ப்புடன்
அபூ......
(ஒரு சின்ன கற்பன தாங்க!!!!!)

கருத்துகள் இல்லை: